N SE FIN UCH

Risangårdens Rex, eller Benji som vi kaller ham er også fra Vemdalen i Sverige. Hans foreldre er SE UCH Risangårdens Jawa SE45861/2010 og Leiionspitz Wildstar Whooper SE44207/2012.  

Vi var veldig spendt når vi kom frem, for vi hadde jo bare sett bilder av det lille nurket vårt, og gleden var stor når vi møtte ham for første gang og fikk oppleve hvor god han var. Han slo seg til ro med oss fra første minutt, og han har tatt alt som har dukket opp med en fantstisk ro. Han har vokst seg til en staselig kar, og vi er spendt på hvordan han vil utvikle seg videre. Som valp tok han flere BIR og plaserte seg i gruppe like ofte. Han har vært på en utstilling i juniorklasse, og fikk da CK.

Han ble N SE UCH i en alder av 2 år og 2 uker, og ble Finsk UCH og Nordisk UCH i en alder av 2 år og 4 mnd. 

Helse: HD=A,  AD= 0/0, PATELLA= UA, ØYENLYSNING: Ingen øyensykdommer, men hadde et lite hår medialt nede på venstre side., og har ingen betydning for hunden.

TGGA= NEGATIV, T4 = OK Blodprøver tatt september 2017

Dandy Walker DNA februar 2017 = N/N (FREE)

Benji har et kull i Danmark med Skovagergaardens Dagmar

Risangården Rex, or Benji as we call him is also from Vemdalen in Sweden. His parents are SE UCH Risangården Jawa SE45861 / 2010 and Leiionspitz Wildstar Whooper SE44207 / 2012.

We were very tense when we arrived because we had the only seen pictures of the little heartbreaker, and joy was great when we met him for the first time and got to experience how good he was. He settled down with us from the first minute, and he has taken everything that has emerged with an awe calm. He has grown into a handsome fellow, and we are tense how he will develop further.

As a puppy he took several BOB

Health: HD = A, AD= 0/0 , PATELLA = UA, eye examination: No eye diseases, but had a little hair medially down the left side., And has no effect on the dog.

Benji is father to one litter in Danmark. Skovagergaardens Dagmar is the mother.

TGGA= NEGATIV, T4 = OK Bloodtest in september 2017

 

Benji sine valper

Benji sin datter

Benji hadde et stevnemøte med Skovagergaard Dagmar i mai 2017, og det resulterte i 2 flotte frøkner. 

De ble født i juli. Begge to er lykkelige sammen med sine eiere i Danmark.