Velkommen som valpekjøper hos meg. Jeg ønsker et godt samarbeid, og alle spørsmål er velkomne. Ingen spørsmål er for dumme eller for små. Jeg vil bestrebe og svare så godt jeg kan, og er det noe jeg ikke kan svare på, vil jeg sende spørsmålet videre. Jeg er opptatt av at dere som valpekjøpere skal føle dere i varetatt, også etter dere har fått valpen med dere hjem.

Alle som ønsker valp fra meg, må komme på et besøk FØR en eventuelt valp hentes hjem. 

Jeg har ikke nummeret liste, da jeg vil forsøke og finne den rette familien til hver enkel valp. Alle som får valp blir ringt til, og ellers vil det bli lagt ut "Valpene er nå fordelt" Jeg har dessverre ikke mulgihet til og skrive en mail til alle som står på listen, da man har mange andre ting og gjøre når man har valper, og min tid bruker jeg på de og de voksne hundene.

Som oppdretter vil selvfølgelig at dere viser hunden på utstilling, som valp junior, unghund og voksen.

Det er noen krav jeg  stiller, og det er HELSESJEKK av hunden. Det vil si HD, AD, PATELLA, øyenlysning og test på Dandy Walker. Om begge foreldre er Dandy Walker Fri, så slipper man, de alle valper også vil vøre Fri. Dette gjøres når hunden er rundt 18- 24 mnd. Dette kommer det til og bli en egen avtale på, som må skrives under ved henting av valpen. Jeg er opptatt av rasens helse, og derfor er dette ekstra viktig for meg. 

Valpen skal også delta på valpekurs. dette for at man kan lære veldig mye på et slikt kurs, ikke bare om valpen, men også om seg selv som hundeeier. 

Som valpekjøper hos meg vil dere få med litt utsyr til valpen. Det er: Halsbånd, leiebånd, valpefor, en leke og et teppe med mors lukt.

Valpene leveres med stamtavle, chip, ormkur og vaksine.

VELKOMMEN SOM VALPEKJØPER :-) 

Welcome as a puppy buyer. I wish good cooperation and all questions are welcome. No question is too stupid or too small. I will strive and answer as well as I can, and if I can not answer, I will send the question further. I am concerned that you, as a puppy buyers, will feel you taken care of after you have got your puppy home.

Every one who wants a puppie from me, must come on a visit before a puppie will be handed over.


As a breeder, of course, I want you to show the dog at the exhibition. As a puppie, youngster and as a grown up.  There is one claim I will have, and that is HEALTH CHECK of the dog. That is, HD, AD, PATELLA, eye check and test of Dandy Walker. This is done when the dog is around 18-24 months. 

I am concerned with the breed's health and therefore this is extra important to me.
As a puppy buyer at me, you will get this to the puppy: Necklace, strap, 3 kg of puppy food, a toy and a blanket with mother's smell.
The puppies are delivered with pedigree, chip, worm cure and vaccine.
WELCOME AS PUPPY BUYER :-)